Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου,στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών του και ανταποκρινόμενο στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς, διοργανώνει σε συνεργασία με τον οργανισμό Enterprise Greece[1] (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου) δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών με θέμα «Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος & εξαγωγικές διαδικασίες».

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι εξαγωγείς για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια.Θα διεξαχθεί στη Ρόδο,το Σάββατο 08 Απριλίου και ώρες 10:00 – 18:00 στην αίθουσα Γ. Καραγιάννης, Γρηγορίου Λαμπράκη 8.Το ίδιο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κω και την Κάλυμνο σε ημερομηνίες για τις οποίες θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Το σεμινάριο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα εν δυνάμει εξαγωγέων και καλύπτει επιμέρους θέματα που αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα.

 • Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.
 • Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος (από πλευράς της marketing διάστασής του) δηλ. design,συσκευασία (περιέκτης,ετικέτα),πιστοποιήσεις.
 • Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.,Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.
 • Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.
 • Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις (τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).
 • Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.
 • Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες,θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.
 • Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.
 • Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.
 • Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος,θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.
 • Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων (έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)
 • Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων.Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Για περισσότερες πληροφορίες,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.ΕΤ.Α.Π. στα τηλέφωνα 2241044280,2241044288.

[1] Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου),είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας (υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού) για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών.