Το Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου,επιθυμώντας να αναδείξει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της σχολικής ανάπτυξης από τη συστημική οπτική και να εμπλουτίσει τον επιστημονικό διάλογο σχετικά,διοργανώνει στο πλαίσιο των ετήσιων επιστημονικών του εκδηλώσεων επιστημονική διημερίδα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με θέμα «Μοντέλα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων:Εφαρμογές της Συστημικής Προσέγγισης και η Εκπαιδευτική Μηχανική της» [Development Models of Schools: Applications of the Systemic Approach and its Educational Engineering],την 2η και 3η Ιουνίου 2017 στη Ρόδο.

Η διεθνής διημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των επιπέδων και όλων των τύπων,σε απόφοιτες/ους και φοιτήτριες/τές του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ.,αλλά και στο σύνολο των ενδιαφερόμενων/μένων φοιτητών-τριών,εκπαιδευτικών και στελεχών της Εκπαίδευσης.

Σκοπός της 9ης επιστημονικής συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στο πεδίο της εκπαιδευτικής μηχανικής σχετικά με τη δυνατότητα της αξιοποίησης της συστημικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική πράξη.Με στόχο την κριτική αποτίμηση της παιδαγωγικής αξίας της συστημικής θεωρίας,θα παρουσιαστούν παραδείγματα περιπτώσεων αξιοποίησης της συστημικής θεωρίας κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μονάδων τόσο σε επίπεδο γενικού λειτουργικού προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο ευρύτερων εφαρμογών γνωσιακής διακυβέρνησης οργανισμών.

Οι εισηγήσεις θα εστιάζουν στην Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίων και Μοντέλων Συστημικής (Πολύπλοκης) Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων ως προς τα επιμέρους λειτουργικά πεδία:

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πόρων (Όρων και Προϋποθέσεων)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διδασκαλίας
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσωπικού
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηγεσίας και Μάνατζμεντ
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Σχολικής Κουλτούρας (επαγγελματική ηθική κλπ.)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Σχολικού Κλίματος και Κλίματος Τάξης
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εσωτερικών και Εξωτερικών Συνεργασιών
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Σχολικής Ανάπτυξης (ως διακριτού τομέα επιτελικού σχεδιασμού,υλοποίησης,παρακολούθησης και ανατροφοδότησης)
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη κανόνα Αποτελεσμάτων και Επιδράσεων (διατύπωση σκοπού, στόχων και δεικτών παρακολούθησης πέραν των τυπικών)

Το κόστος εγγραφής και συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των €40

Η εγγραφή και συμμετοχή για τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. είναι δωρεάν.

Η εγγραφή και συμμετοχή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες των Π.Μ.Σ. του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες/ισσες του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. είναι δωρεάν.

Το κόστος εγγραφής και συμμετοχής για τους φοιτητές και φοιτήτριες (εκτός Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.) ανέρχεται στο ποσό των €10 (απαραίτητη είναι η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας κατά την είσοδο στη διημερίδα).

Στο ποσό εγγραφής περιλαμβάνονται:

 • φάκελος και γραφική ύλη
 • καφές και εδέσματα κατά τα διαλείμματα των εργασιών της διημερίδας
 • βεβαίωση συμμετοχής
 • τα πρακτικά της διημερίδας που αποτελούν τον 10ο τόμο της σειράς «Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού»

Διαδικασία εγγραφής/Τρόπος πληρωμής:

Η εγγραφή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας πληρωμών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο https://ru-blade2.aegean.gr/epos/?id=33

Η διημερίδα θα διεξαχθεί στην «Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων» (κτήριο Κλεόβουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1). Ώρα έναρξης 17:00 την Παρασκευή και 09:00 το Σαββάτο.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα και την αφίσα στο www.pse.aegean.gr/pms-msaem

 

                                                       Εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής                                                                                  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.                                                                                        Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος,                                                                                                 Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.                                                                                                             Πανεπιστήμιο Αιγαίου