Στο πλαίσιο των συνεχών παρεμβάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο οδικό δίκτυο των νησιών, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό για τους χρήστες του, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στους πρόποδες Φιλερήμου», έναντι συνολικού ποσού 79.163,85 ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας που θα διευκολύνει την μεγάλη επισκεψιμότητα της Φιλερήμου, ενός από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού της Ρόδου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται ο ηλεκτροφωτισμός με φωτιστικά σώματα LED, της Επαρχιακής οδού Αρχιμήδου στους πρόποδες της Φιλερήμου καθώς και του τμήματος της οδού Φιλερήμου, πλησίον της συμβολής με την οδό Αρχιμήδου. Οι ιστοί μήκους 9 μέτρων, θα τοποθετηθούν ανά 25 μέτρα, σε συνολικό μήκος 1.400 μέτρων του Επαρχιακού Δικτύου.

Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης ορίζεται σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.