Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023
14.8 C
Rhodes
ΑρχικήΡόδοςΚοινωνίαΨηφίστηκε το το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ρόδου για την περίοδο 2015...

Ψηφίστηκε το το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ρόδου για την περίοδο 2015 – 2019

- Διαφήμιση -

Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εκπονήθηκε από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Οργάνωσης με τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3852 / 2010, Π.Δ. 89 / 2011). Στην Β’Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2015 – 2019. Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του δήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.

Η Α’ Φάση περιλαμβάνει τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου.

Πιο αναλυτικά, στην Α΄ Φάση περιγράφεται και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής του Δήμου, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και οικονομικά χαρακτηριστικά της, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.

- Διαφήμιση -

Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται, τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διαφόρους εξωγενείς παράγοντες. Η αξιολόγηση καταλήγει στην διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν την περίοδο 2015 – 2019. Για την διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, διατυπώνεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την περιοχή και προσδιορίζεται η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του προγράμματός του για την επόμενη πενταετία.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό  Σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου (www.rhodes.gr).

Πολίτες, ενώσεις πολιτών, τοπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου από 14 έως και 31 Αυγούστου 2015. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κειμένου.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νσης  Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου Ρόδου:

κ . Νισυρίου  Αναστασία ( τηλ. 22410 43080  email : anisiriou@rhodes.gr)

- Διαφήμιση -

 

 

- Διαφήμιση -

Απάντηση

Πρόσφατα άρθρα

Σχετικά άρθρα

Επόμενες εκδηλώσεις