ΑρχικήΡόδοςΕκπαίδευση«7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης»

«7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης»

Τα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» διοργανώνουν το «7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης» την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 από τις 9:00 μέχρι τις 13:00. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Το «7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τέχνης» στοχεύει να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» να παρουσιάσουν οι ίδιοι εργασίες με μορφή ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης/έρευνας και φιλοδοξεί να τους εισαγάγει στη διαδικασία της παρουσίασης μιας ερευνητικής εργασίας σε Επιστημονικό Συνέδριο.

Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου με εργασίες που οι ίδιοι έχουν εκπονήσει με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους.

Βασική επιδίωξη αυτού του Συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επιστημονικής συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης εργασιών και ώσμωσης μεταξύ των συμμετεχόντων μαθητών. Ειδικότερα, το Συνέδριο στοχεύει να προσομοιώσει ένα Επιστημονικό Συνέδριο δίνοντας βήμα σε μαθητές να παρουσιάσουν οι ίδιοι τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν υλοποιήσει στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, να ενθαρρύνει τους μαθητές στη συγγραφή μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας ακολουθώντας συγκεκριμένη μορφοποίηση και τηρώντας κανόνες εγκυρότητας, όπως η αναφορά στη βιβλιογραφία κατά τα πρότυπα μιας επιστημονικής εργασίας, καθώς επίσης και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών σε ερωτήσεις και συζητήσεις στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα παρουσιάσουν οι μαθητές στο Συνέδριο θα κατατεθούν και σε γραπτό κείμενο και ύστερα από κρίση θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου που θα εκδοθούν τον επόμενο μήνα σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο εντάσσονται σε θεματικούς άξονες των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, της Τέχνης και του Πολιτισμού, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, της Οικονομίας και του Περιβάλλοντος.

Θα υπάρχει η δυνατότητα αναμετάδοσης του συνεδρίου σε πραγματικό χρόνο ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος (ύστερα από δήλωσή του) να παρακολουθήσει τις εργασίες των μαθητών που θα παρουσιαστούν.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Συνέδριο συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής εδώ…

This message was sent to news@rhodes.com.gr by newsletter@rpschool.info

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα παραληπτών κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί η ηλεκτρονική σας διεύθυνση από αυτή τη λίστα απλά απαντήστε με θέμα “ΔΙΑΓΡΑΦΗ”. Σε αυτό το μήνυμα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και διαδικασίες διαγραφής από την λίστα παραληπτών. (Οδηγία 2002/31/CE και σχετικό A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

NOTICE: If you are on this list by error, or for any other reason would like to be removed, please reply with “UNSUBSCRIBE” in the subject line. This message includes contact information & remove instructions. (E.U.directive 2002/31/CE and relative A5-270/2001).

Απάντηση

Σχετικά άρθρα

Πρόσφατα άρθρα