Βραβεία 2022Κοινωνία

Κοινωνία

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα ψηφοφορίας για την θεματική ενότητα Κοινωνία των Best in Rhodes | Reader's Choice Awards 2022 του rhodes.online.

H ψηφοφορία για την θεματική ενότητα Κοινωνία ολοκληρώθηκε στις 15/02/2022.

Οι κατηγορίες στη θεματική ενότητα Κοινωνία είναι:

 • Πρόσωπο της χρονιάς
 • Γεγονός της χρονιάς
 • Καινοτόμα επιχείρηση
 • Πράσινη επιχείρηση/φορέας
 • Κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση
 • Καλύτερος Εργοδότης
 • Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με το σημαντικότερο έργο
 • Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με το σημαντικότερο έργο για τον άνθρωπο
 • Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με το σημαντικότερο έργο για το περιβάλλον
 • Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με το σημαντικότερο έργο για την εκπαίδευση και τους νέους
 • Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών με το σημαντικότερο έργο για τον πολιτισμό
 • Καλύτερος Εκπαιδευτικός Α’Βάθμιας
 • Καλύτερος Εκπαιδευτικός Β’Βάθμιας