Η Περιφερειακή Ομοσπονδία  Ατόμων με Αναπηρία Νοτίου Αιγαίου θέλει να  ευχαριστήσει δημόσια συνολικά και ξεχωριστά σε όσους συνέβαλαν ο καθένας με το δικό του τρόπο, στην επιτυχία της Χριστουγεννιάτικης γιορτής  στο Ίδρυμα Θ.Χ.Π Κολυμπίων και συγκεκριμένα, την Εθνική Συνομοσπονδία  Ε.Σ.Α.με.Α τους μουσικούς Καθολική Θαρενού, Δημήτρη Θαρενό, και τους  εθελοντές Μπαράκα Μιχάλη,  Θεοφάνη  Γαλιάτσιο και την  Φωτεινή Πόκκια και τον Μπόνη Ευστάθιο για τη δωρεά του , καθώς και το προσωπικό
του Θ.Χ.Π Κολυμπίων.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ                ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΜΩ)