Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως Συντονιστής-Εταίρος του Έργου/Εταιρικού δικτύου «SAGITTARIUS», το οποίο υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE) 2007-2013 και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά 85% και από Εθνικούς πόρους κατά 15%, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του Κινητού Μουσείου, που σχετίζεται με τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Η εκδήλωση έχει ως σκοπό την ενημέρωση και συνάντηση των φορέων του πολιτισμού, του τουρισμού και των επιχειρηματιών της Ρόδου και θα πραγματοποιηθεί στο «ΘΕΡΜΑΙ», οδός Αλεξάνδρου Διάκου και Δημοκρατίας την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18.00 – 20.00.

Η παρουσία σας θα μας χαροποιήσει ιδιαίτερα

Καθηγητής Τσάρτας Πάρις Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου