Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου, στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις 27 Φεβρουαρίου 2014 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. τμ. Δωδεκανήσου στην οδό Μητροπόλεως 4 στη Ρόδο και εν’  όψει ψήφισης από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του νέου νόμου περί αξιολογήσεων των δημοσίων υπαλλήλων, συνέταξε και κατέθεσε στις 04-03-2014, προς τους Βουλευτές του νομού Δωδεκανήσου το κάτωθι ψήφισμα:

«Είμαστε αντίθετοι με το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου που κατατίθεται προς ψήφιση, στο άμεσο μέλλον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Διαφωνούμε ριζικά επίσης και με την επικείμενη αναδρομική του ισχύ.
Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης όπως γνωρίζετε, παράλληλα με την ανάρτηση του εν λόγω νομοσχεδίου για διαβούλευση, εξέδωσε την υπ΄ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/476/οικ.1312/21-1-2014 εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία καλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού να μην προβούν στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 318/1992 ενέργειες εντός των προβλεπόμενων σε αυτές προθεσμιών, σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων και να ενημερώσουν σχετικά το προσωπικό που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το πάγωμα των διαδικασιών αξιολόγησης για το έτος 2013, από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Όπως γνωρίζετε, μία εγκύκλιος εκδίδεται για την ερμηνεία και αποσαφήνιση των διατάξεων ενός νόμου ή Προεδρικού Διατάγματος και όχι για την κατάργηση αυτών. Είναι σαφές ότι η εν λόγω εγκύκλιος είναι παράνομη και παράλληλα αντιδεοντολογική: Δεν είναι δυνατό να τροποποιείται η μεθοδολογία αξιολόγησης ενός υπαλλήλου αναδρομικά. Είναι δικαίωμα του κάθε υπαλλήλου και κάθε αξιολογητή, να γνωρίζει εκ των προτέρων τον τρόπο και τη μέθοδο κατά την οποία θα αξιολογηθεί και θα αξιολογήσει αντίστοιχα.
Όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, γίνεται σαφές ότι σκοπός του δεν είναι η αντικειμενικότερη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά η δημιουργία νέας δεξαμενής υπαλλήλων προς απόλυση. Και μάλιστα με εκβιαστικό τρόπο. Όλοι οι προϊστάμενοι Δ/νσης όλων των υπηρεσιών του δημοσίου, είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν το 15% της δύναμης της υπηρεσίας τους και να το τοποθετήσουν έμμεσα σε μία δεξαμενή εκκολαπτόμενων απολυμένων. Είναι εμφανές, ότι η αναστάτωση που θα δημιουργηθεί σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου θα είναι άνευ προηγουμένου και άνευ τελειωμού, αφού κάθε χρόνο ένα 15% των υπαλλήλων θα είναι υποψήφιοι για αποχώρηση. Πως είναι δυνατό, ένα σύστημα αξιολόγησης που στερείται αντικειμενικών κριτηρίων και βασίζεται σε τρομοκρατία, να οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών; Το αποτέλεσμα θα είναι σαφώς το αντίθετο, καθώς όλο το προσωπικό θα ασχολείται συνεχώς με την παραμονή του την επόμενη χρονιά στην υπηρεσία και όχι με τα θέματα της υπηρεσίας.
Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου έχει την άποψη ότι η τροποποίηση του νόμου περί αξιολογήσεων στο δημόσιο είναι επιβεβλημένη. Το νέο πλαίσιο όμως θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια και θα πρέπει σαφώς να είναι αποδεσμευμένο από το μέλλον του υπαλλήλου στην υπηρεσία. Η αξιολόγηση θα πρέπει να δίνει κίνητρα για αύξηση της παραγωγικότητας και όχι να τρομοκρατεί αξιολογητή και αξιολογούμενο.

Κύριοι Βουλευτές,
Με αυτά τα δεδομένα η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου σας καλεί όπως καταψηφίσετε το εν λόγω νομοσχέδιο. Απαιτήστε από την Κυβέρνηση να δει για μία φορά την πραγματική ουσία των προβλημάτων, ώστε να προβεί στη λύση αυτών ορθολογικά. Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, δεν μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα «διαπραγματευτικό όπλο» της κυβέρνησης, για να δείξει στην Τρόικα και τους δανειστές μας ότι κάνει μεταρρυθμίσεις και ότι προχωρεί στη μείωση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές και αποτελεσματικές.
Η Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου ελπίζει ότι οι Δωδεκανήσιοι βουλευτές έχουν τη δική τους φωνή και δεν υποκύπτουν στην απειλή διαγραφής τους από το κόμμα στο οποίο ανήκουν. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο πρέπει επιτέλους να επανακτήσει την πολυφωνία του.»

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Φιλήμων Φραντζής
Μηχανολόγος Μηχανικός

Η Γενική Γραμματέας
Μίκα Μιχαλάκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός