Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2014 στη Μυτιλήνη υπό την προεδρία του Ομότ. Καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη, ασχολήθηκε με το ζήτημα της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας για τον αριθμό των εισακτέων στα ΑΕΙ.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαπιστώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας αύξησε σημαντικά τον αριθμό των εισακτέων στο Πανεπιστήμιο μας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015, παρά το γεγονός ότι  λόγω της σημαντικής μείωσης των διδασκόντων αλλά και του προϋπολογισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (περίπου 60 % σε σχέση με το 2009) επιβαρύνονται δραστικά οι προϋποθέσεις παροχής ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου.

Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας αγνοεί τις συστάσεις των πρόσφατων εξωτερικών αξιολογήσεων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, οι οποίες τονίζουν τη δυσαναλογία διδασκόντων και διδασκομένων και την έλλειψη εκπαιδευτικών υποδομών ως παράγοντες για την  Πανεπιστημιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου τονίζει την ανάγκη αξιοποίησης των προτάσεων που επεξεργάζονται τα Πανεπιστήμια σε σχέση με το νευραλγικό θέμα του φοιτητικού πληθυσμού.  Οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες, τη δυναμική του κάθε ιδρύματος αλλά και την ακαδημαϊκή αυτονομία του.