Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου υπενθυμίζεται στους ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων   των Νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσων ότι καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών είναι η 27/08/2014.

Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου ανήκει το πρατήριο τουλάχιστον η σύμβαση του πρατηριούχου με την εταιρεία που θα τοποθετήσει το σύστημα.

Ακολούθως και μέχρι την 27/11/2014 θα πρέπει να έχει εκδοθεί νέα ενιαία άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

Οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος.

 

Η ΓΕΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ