Αρχική Ρόδος Δωδεκάνησα Μάνος Κόνσολας: “Τα ιχθυοαποθέματα στα Δωδεκάνησα μειώνονται δραματικά – Άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων”

Μάνος Κόνσολας: “Τα ιχθυοαποθέματα στα Δωδεκάνησα μειώνονται δραματικά – Άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων”

0
Μάνος Κόνσολας: “Τα ιχθυοαποθέματα στα Δωδεκάνησα μειώνονται δραματικά – Άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων”

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ζητώντας να χρηματοδοτηθεί ερευνητικό πρόγραμμα για τον εμπλουτισμό και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων στα Δωδεκάνησα.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι ιδιαίτερα στη θαλάσσια περιοχή Λέρου, Λειψών και Αστυπάλαιας, καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, δραματική μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων και απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αποκατάστασή τους..

Σε δήλωση του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει:

«Τα ιχθυοαποθέματα στα Δωδεκάνησα, βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, αλλά και τις αναφορές των τοπικών αλιευτικών συλλόγων και του Λιμενικού Σώματος.

Η λύση δεν είναι η οριζόντια απαγόρευση της αλιείας αλλά η βιώσιμη διαχείριση.

Το ΕΛΚΕΘΕ αλλά και ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου έχουν μεγάλη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση πάνω στο πρόβλημα. Μπορούν να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες αλιείς και τους τοπικούς φορείς, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου και βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων, που θα περιλαμβάνει οριοθέτηση προστατευόμενων περιοχών αλλά και την αποκατάσταση των ιχθυοαποθεμάτων».

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:

E Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: ”Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μείωσης των ιχθυοαποθεμάτων στα Δωδεκάνησα’’

Κύριε Υπουργέ,

Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Λέρου, Λειψών και Αστυπάλαιας παρατηρείται, τα τελευταία χρόνια, δραματική μείωση των αλιευτικών αποθεμάτων. Τα ίδια στοιχεία καταγράφονται και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Η μείωση αυτή επιβεβαιώνεται από στατιστικά στοιχεία αλλά και τις αναφορές των αλιευτικών συλλόγων και του Λιμενικού Σώματος.

Με δεδομένο ότι το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής είναι ιδιαίτερα πλούσιο και σημαντικό, απαιτείται η χρηματοδότηση ενός ολοκληρωμένου ερευνητικού προγράμματος για τον εντοπισμό των αιτιών που οδηγούν στη μείωση των ιχθυοαποθεμάτων αλλά και για την άμεση αποκατάστασή τους.

Το ΕΛΚΕΘΕ και ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου, έχουν την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση αλλά και την εμπειρία να αναλάβουν αυτό το έργο.

Ο στόχος δεν μπορεί να είναι η οριζόντια και άκριτη απαγόρευση της αλιείας αλλά η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων της περιοχής.

Το ερευνητικό έργο θα εστιάσει στη Χωροθέτηση ζωνών οικονομικής δραστηριότητας (πχ αλιευτικής), στη Χωροθέτηση περιοχών κατάλληλων για ένταξη σε ευρύτερο σχεδιασμό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, στην Ανάδειξη ζωνών εναλλακτικού τουρισμού, στη Δυνατότητα αξιοποίησης των διαχειριστικών εργαλείων σε άλλες παράκτιες περιοχές, με προσαρμογή στις εκεί επικρατούσες συνθήκες, στην Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας ζώνης, που σύντομα θα αποτελέσει Οδηγία της ΕΕ.

Οι ωφελούμενοι από την παραπάνω δράση θα είναι:

  • οι αλιείς, με τη χωροθέτηση ζωνών προστασίας, αναπαραγωγής και εμπλουτισμού των αλιευμάτων
  • οι αγρότες, έμμεσα, από την αναβάθμιση της ποιότητας των παράκτιων περιοχών και υδάτων εάν ακολουθήσουν μια σώφρονα χρήση λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και υλικών κατασκευής θερμοκηπίων
  • οι επιχειρηματίες, από την αύξηση της ελκυστικότητας της ΠΖ ως φυσικού πόρου και από την άρση/αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων παρελθόντων άστοχων παρεμβάσεων
  • η τοπική αυτοδιοίκηση, από την αποτύπωση των συνεπειών της λειτουργίας της στη ΠΖ (κατασκευές, οδοποιία, αγωγοί βιολογικών καθαρισμών, απορροές χώρων ταφής απορριμμάτων κλπ) και την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης και πρόληψης

Είναι σαφές ότι απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος που απειλεί, όχι μόνο τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, αλλά και την προσπάθεια επιβίωσης που κάνουν οι κάτοικοι των νησιών, που ασχολούνται επαγγελματικά με την αλιεία.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του ΕΛΚΕΘΕ, προκειμένου να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα για τη βιώσιμη διαχείριση και την αποκατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων στα Δωδεκάνησα.

Ο ερωτών Βουλευτής