Όλες τις οφειλές τους προς τον δήμο με ευνοϊκούς όρους μπορούν να τακτοποιήσουν οι δημότες μας, με βάση νέα ρύθμιση που βρίσκεται ήδη σε ισχύ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου, πρόκειται για μια ρύθμιση που δίνει ανάσα σε πολίτες και επιχειρήσεις που οφείλουν στον Δήμο, καθώς έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν σε δόσεις σημαντικά μικρότερο ποσό από αυτό που οφείλουν, με τη μείωση προστίμων και προσαυξήσεων. Σε περίπτωση μάλιστα που η εξόφληση γίνει εφάπαξ, διαγράφονται πλήρως τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις.

Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30/11/2014 και οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο της Οικονομικής Υπηρεσίας: 22453-60145.