Με θέμα τα Αρχαία Θέατρα της Περιφέρειας, συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Στέλιος Μπρίγγος με τον πρώην Υπουργό Πολιτισμού και Πρόεδρο του Σωματείου «Διάζωμα» κ. Σταύρο Μπένο, την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014.

Στην συζήτηση αναφέρθηκε η πρόοδος των εργασιών, για τα Αρχαία Θέατρα του Αιγαίου και συγκεκριμένα της Δήλου, της Μήλου, της Κέας και της Λίνδου.

«Στόχος της Νέας Περιφερειακής Αρχής είναι η ανάδειξη και προάσπιση του Πολιτιστικού μας προϊόντος. Τα Αρχαία Θέατρα, οικοδομήματα που συγκεντρώνουν την πρωτοτυπία, την καινοτομία αλλά και την έκφραση της Δημοκρατίας και της συμμετοχής, δίνουν ότι καλύτερο διαθέτει το Αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα. Το «Διάζωμα» είναι Σωματείο που εκφράζει τον νέο τρόπο σκέψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης των πραγμάτων που αφορούν όλους καθώς κινητοποιεί πολίτες και Πολιτεία» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού κ. Μπρίγγος.

«Τα Αρχαία Θέατρα είναι η κορωνίδα των Αρχαίων Αρχιτεκτονημάτων. Κορυφαία επιτεύγματα του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. Έργα Τέχνης», δήλωσε ο πρώην Υπουργός.