Σας προσκαλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα «Γ. Καραγιάννης» του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου των ετών 2012, 2013, 2014.
  2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν, κατά τις διατάξεις του Καταστατικού, τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις προς την Στέγη τουλάχιστον τα 3 τελευταία χρόνια (Η ετήσια συνδρομή με απόφαση του Δ.Σ. ορίσθηκε σε 10,00 ευρώ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ