Στα τελευταία βήματα της μεθόδευσης για κλείσιμο των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης βρίσκεται το Υπουργείο Τουρισμού. Αναλυτικότερα:

 1. Με την με Αρ. Πρωτ. 22415 / 29/10/2014. Απόφαση του υπουργείου τουρισμού, δεσμεύονται τα χρήματα για την προμήθεια των βιβλίων του εκπαιδευτικού έτους 2014/2015, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα παραληφθούν από τα εκπαιδευτήρια με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Η πιθανότερη εξέλιξη είναι να παραληφθούν μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014/2015 ακριβώς όπως έγινε και πέρσι για το ακαδημαϊκό έτος 2013/2014, με την απόφαση οριστικής ματαίωσης του διαγωνισμού προμήθειας εκπαιδευτικών βιβλίων στις 11/06/2014 Αριθμ. Πρωτ. 13179, έτσι σηματοδοτείτε για άλλη μια φορά η απαξίωση των Σχολών, οι οποίες ολοκλήρωσαν την εξεταστική διαδικασία δίχως εκπαιδευτικά βιβλία για το ακαδημαϊκό έτος 2013 – 2014.
 2. Με την με ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙε1/905 /22/10/2014 ανατίθεται στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) η Μελέτη Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Τουριστικών Σχολών. Η εργασία και το πόρισμα της επιτροπής με Α.Π. 25768 / 13 Νοεμβρίου 2013 ή οποία σαν θέμα είχε την υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα σπουδών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, αγνοείτε.
 3. Με το νομοσχέδιο για τον τουρισμό άρθρο 22, δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι σε θέσεις διευθυντών στις ΑΣΤΕ. Συγκεκριμένα αναφέρεται : «Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης του στελεχιακού δυναμικού του υπουργείου ώστε ελλείψει εκπαιδευτικών να αντικαθίσταται σε θέσεις προϊσταμένων διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ αυξημένων προσόντων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.»

Προτείνουμε να αλλάξει με την πρόταση:  «Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΤΕ ώστε ελλείψει εκπαιδευτικών των βαθμιδών Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, να αναλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων τμημάτων, Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων, αυξημένων προσόντων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Το νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα εκχώρησης από 12 έως 90 έτη των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σχολών σε ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα αφήνει άλυτο το θεσμικό πρόβλημα των Σχολών, αφήνοντας τες έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμμετοχή των αποφοίτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και την ένταξη τους στο εθνικό πλαίσιο προσόντων.

Η πράξη αυτή είναι μέρος της μακροχρόνιας υποβάθμισης της με πράξεις όπως:

 • Την απενεργοποίηση της λειτουργίας των εργαστηρίων του προγράμματος σπουδών.
 • Το κλείσιμο των φοιτητικών εστιών.
 • Την απουσία δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου.
 • Τη δημιουργία ελλείψεων σε βασικές κτιριακές λειτουργίες(επισκευές, καθαριότητα, θέρμανση κλπ.)
 • Την ανεπαρκή πλήρωση των θέσεων του Εκπαιδευτικού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Τη συρρίκνωση του Ακαδημαϊκού έτους.
 • Τη διαφοροποίηση των αμοιβών του ΕΠ από τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Την αποχή τους από τη λειτουργία του αυτοδιοίκητου.
 • Τον αποκλεισμό του Ε.Π. από τη συμμετοχή στη διαμόρφωση νέου προγράμματος σπουδών
 • Την έλλειψη Επιστημονικού Συμβουλίου.
 • Την επιβολή καθηκόντων γραμματείας, όπως παραλαβής και πρωτοκόλλησης εγγράφων από το Τμήμα Οργάνωσης Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο ΕΠ των ΑΣΤΕ. Από το εν λόγω τμήμα αγνοείται α) πως στις Σχολές πραγματοποιούνται μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος από το ΕΠ και είναι πρακτικά αδύνατον να πραγματοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, διότι οι καθηγητές κάνουν μάθημα στις αίθουσες διδασκαλίας, β) ότι σε κανένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν αποτελεί αρμοδιότητα των καθηγητών η παραλαβή και πρωτοκόλληση των αιτήσεων, αλλά της γραμματείας της Σχολής ή οποία φέρει και την ευθύνη της παραλαβής και πρωτοκόλλησής τους, γ) ακόμη αναφέρουμε τον προσδιορισμό των μονίμων καθηγητών των ΑΣΤΕ ως «υπάλληλοι επιτροπής», εκτός αν εκ παραδρομής εννοείται η γραμματέας της εκάστοτε επιτροπής. Ανέκαθεν, οι καθηγητές οποιουδήποτε εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας μας, θεωρούνταν «δημόσιοι λειτουργοί» και όχι υπάλληλοι όπως μας αποκαλούν ανώτερα στελέχη του Υπουργείου μας.

Ο Σύλλογος μας έχει τοποθετηθεί και έχει προτείνει λύσεις για όλα τα θέματα που αναφέραμε, με τελευταία επιστολή τη διαμαρτυρία μας στις 27/02/2014, η οποία κατατέθηκε στη Δημόσια Διαβούλευση του νομοσχεδίου, παρόλα αυτά οι προτάσεις μας αγνοούνται, για λόγους που σίγουρα δεν εξυπηρετούν την ωφέλεια των Σχολών.

Σας επαναλαμβάνουμε λοιπόν πως πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας και να δηλώσετε, αν προτίθεστε να απαξιώσετε και να κλείσετε, ή να αποδώσετε σε ιδιώτες ή ημέτερους, τη δημόσια τουριστική εκπαίδευση;

Περιμένουμε άμεσα μια δημόσια τοποθέτηση για τα προαναφερθέντα ερωτήματα καθώς και μια συνάντηση με τα θεσμικά και τα συνδικαλιστικά όργανα των ΑΣΤΕ.

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Βασιλειάδης Σταμάτιος

Επιστημονικός Συνεργάτης Διοίκησης

ΑΣΤΕ Ρόδου

 

Λαγουδάκης Ιωάννης

Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων

ΑΣΤΕ Κρήτης