Ο Χωρικός Αντιπ/χης κος Χ. Κόκκινος, στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με απόφαση του όρισε τον κο Χαριστή Μιλτιάδη ως Υπεύθυνο για τον Συντονισμό, την Συντήρηση και την Επισκευή Οχημάτων -Μηχανημάτων, καλύπτοντας με αυτή την απόφαση άλλο ένα λειτουργικό και οργανωτικό κενό του παρελθόντος στις υπηρεσίες της Π.Ν.Α.

Επίσης, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στην Π.Ν.Α έγινε ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στην κα Σοφία Πέππα- του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Γ’ Βαθμό- στην Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας.