Το Δίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», αποτελείται από 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – ΕΤΑΛ Α.Ε., ως υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης της ενέργειας Β.1- ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωγραφικής/Εικαστικών Τεχνών – ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, διοργανώνει ένα πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Λέσβο το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μάιου 2015.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ως εταίρος του Δικτύου «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» για την περιοχή παρέμβασης LEADER στο Νομό Δωδεκανήσου, προσκαλεί καλλιτέχνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα παρακάτω:

Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

Θα επιλεγεί ένας (1) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ από κάθε περιοχή παρέμβασης για τα παρακάτω εργαστήρια:

 

  1. Τριών (3) ΗΜΕΡΩΝ “MASTER CLASS” ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με ειδικό θεματικό αντικείμενο που θα αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. – Ημερομηνία: 22-24 ΜΑΙΟΥ 2015
  2. Τριών (3) ΗΜΕΡΩΝ, “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMIC», με ειδικό θεματικό αντικείμενο που θα αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. Ημερομηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015

Τα μέσα και υλικά και το σύνολο των δαπανών που θα απαιτηθούν για την δράση θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας του Εκπροσώπου-Καλλιτέχνη θα καλυφθούν από την Εταιρεία Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. μέσω του Προγράμματος.

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με Θέμα-Τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ”, ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΩΝ.

Θα επιλεγούν τουλάχιστον δύο έργα από κάθε περιοχή παρέμβασης της νησιωτικής Ελλάδας (σε συσχετισμό και με το μέγεθός τους) για να συμμετέχουν στην ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. Τα έργα θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα, ενώ έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις, όροι και κριτήρια εικαστικής επιλογής διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, για ενιαία διαδικασία επιλογής βάση αυτών των κριτηρίων. Τα έργα θα εκτεθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με ασφάλεια, ενώ θα υπάρξει και πρωτότυπη αφίσα και κατάλογος για την έκθεση.

Ημερομηνία: 15 ή 16-31 ΜΑΙΟΥ 2015 (με πιθανότητα παράτασης), Αναλυτική Περιγραφή – www.etal-sa.gr – www.ando.gr

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για πληροφορίες στην ΕΤΑΛ Α.Ε. Τηλ. 2251029400 υπεύθυνοι επικοινωνίας: Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Σοφία Μαλαπάσχα ή στην ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε., Τηλ. 2241075323 υπεύθυνος επικοινωνίας: Αγγουράς Παναγιώτης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 23.03.2015 σύμφωνα με την εγγραφή στον ειδικό ιστοχώρο – φόρμες καταχώρησης της ΕΤΑΛ Α.Ε. – www.etal-sa.gr

 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ ΤΙΣ 31.03.2015

 

Για την ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.

Κωνσταντίνος Ζήφος

Διευθυντής