Νέα προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο «Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων» με πιστοποίηση ΕΦΕΤ, σύμφωνα με την Υ.Α. 14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης θα υλοποιήσουν το ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και η Δ.ΕΤ.Α.Π., η αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν όσοι είναι άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενοι  με το χειρισμό τροφίμων και πιο συγκεκριμένα: το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να έχουν καταρτισμένο όλο το προσωπικό τους που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα (συσκευασμένα ή μη).

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν από επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ και να πάρουν το απαραίτητο πιστοποιητικό κατάρτισης. Η ημερομηνία για την εξέταση που θα γίνει στη Ρόδο θα καθοριστεί από τον ΕΦΕΤ.

Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) και έχει κόστος 80€ (συμπεριλαμβανομένου του παράβολου εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30€).

Ημερομηνίες για παρακολούθηση του σεμιναρίου στη Ρόδο:

Σαβ 25 Κυρ 26 Απριλίου πρωί ή απόγευμα

Δευ 27 Τρι 28 Απριλίου απόγευμα

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν την αίτηση και την προκαταβολή 50€, από την Τρίτη 03 Μαρτίου έως και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015 και ώρες 10:00–15:00.

Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & προκαταβολής:

  • Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – Δ.ΕΤ.Α.Π., Γρηγορίου Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου), Ρόδος, τηλ: 2241044280, www.detap.gr
  • ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι, τηλ: 2241070615