Σίγουρα κανένα δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορο το προκύψαν σημαντικό θέμα της ΚΑΙΡ,  ένα θέμα με πολύ σοβαρή διάσταση. Δεν θα σταθούμε στο παρελθόν. Πρέπει όμως να επισημάνουμε τα σημαντικά βήματα που επιτεύχθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη λειτουργία και τη διοίκηση της εταιρείας με προφανή σκοπό και αποτέλεσμα την εξυγίανση της.

Νομικά υπάρχει δυνατότητα και πρέπει να συμφωνηθεί ο τρόπος για τη συνέχιση αυτού του επιτυχημένου δρόμου.

Αυτός ο δρόμος δεν είναι η αντιπαράθεση και η δικαστική οδός. Πουθενά δεν οδηγεί. Άλλωστε οι νόμοι και οι αποφάσεις καθημερινά αλλάζουν.

Η μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Δημοσίου, στην εκπροσώπηση των σταφυλοπαραγωγών πρέπει να ολοκληρωθεί.

Η συμμετοχή των σταφυλοπαραγωγών στη διοίκηση της εταιρείας αποτελεί τη διασφάλιση της καλής πορείας   της και είναι απολύτως   απαραίτητη.

Στη διοίκηση της εταιρείας πρέπει να συμμετέχουν   όλοι όσοι έχουν τα εχέγγυα   για την ανάπτυξη   όλων των τομέων της και βέβαια   και η Ε.Α.Σ.Δ ως ο κύριος μέτοχος.

Σίγουρα πρέπει πάντως   να επανεξετασθεί   το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

Σ’ αυτήν τη φάση   η παράταση της θητείας   του παρόντος   Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να λυθούν στο ενδιάμεσο χρόνο όλα τα ζητήματα θα ήταν ίσως η καλύτερη προτεινόμενη λύση.

Το συμφέρον της Κ.Α.Ι.Ρ. συνδέεται με το συμφέρον και την πρόοδο του τόπου μας, πάντα μέσα από την ενεργή συμμετοχή όλων και αυτό πρέπει να διασφαλισθεί.

Στράτος Καρίκης

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

«ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»