Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου προσκαλεί τα μέλη του Δικτύου AEGEANCUISINE καθώς και όλους τους εστιάτορες του Νομού Δωδεκανήσου όπως δηλώσουν συμμετοχή, προκειμένου να πιστοποιηθούν με το Νέο Πρότυπο και να γίνουν μέλη του Δικτύου. Το Νέο Πρότυπο του Δικτύου AEGEAN CUISINE επεξεργάστηκε η εταιρεία TUV HELLAS.

Να θυμίσουμε ότι σκοπός του Δικτύου AEGEANCUISINE, το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, είναι  η αξιοποίηση της πλούσιας οινο-γαστρονομικής παράδοσης των νησιών του Αιγαίου με σκοπό τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και της διεύρυνσης της τουριστικής αγοράς των νησιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

Στο δίκτυο AEGEANCUISINE για τα Δωδεκάνησα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις του Νομού Δωδεκανήσου, οι οποίες πληρούν κριτήρια που έχει ορίσει ο φορέας πιστοποίησης TUV HELLAS. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα λάβουν την πιστοποίηση θα έχουν την δυνατότητα πέραν της γαστρονομικής ταυτότητας που θα αποκτήσουν, να προβληθούν από τα ηλεκτρονικά μέσα προώθησης του προτύπου (site, εφαρμογές smart phones, facebook)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση συμπληρωμένη (υπογεγραμμένη –σφραγισμένη) συνοδευόμενη με την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και ένα τιμοκατάλογο το αργότερο έως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00 με ένα από τους παρακάτω τρόπους:  

  • Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tsataliou@detap.gr
  • Στο fax: 22410-44283
  • Στα γραφεία της Δ.ΕΤ.Α.Π, Γρ.Λαμπράκη 8, Ρόδος – 1ος όροφ Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου 09:00 -15:00

Το έντυπο της αίτησης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές  Πιστοποίησης και η Διαδικασία Απονομής Σήματος AegeanCuisine, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.detap.gr καθώς και στα γραφεία της ΔΕΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2241044280/44288,  κα Ευαγγελία Τσατταλιού.

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 9 «Ανάδειξη της γαστρονομίας και της αιγαιακής κουζίνας στα Δωδεκάνησα», της πράξης με τίτλο «Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» –  Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου – με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.