Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», με την ευγενική αρωγή του Εμπορικού Συλλόγου Σάμου, διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα τη «Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Συνεργασία με Φορείς της Κοινωνίας». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στη πόλη της Ρόδου στις 24 Οκτωβρίου 2015.

Στόχος του προγράμματος είναι να προωθήσει και να υποστηρίξει την ανάδειξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της οποίας οι δράσεις έχουν άμεση σχέση με τον με τον τρόπο που διοικείται η Ελλάδα τόσο κεντρικά, όσο και τοπικά. Κάθε διοικητικό τμήμα της Ελλάδας μπορεί αυτόνομα και ανεξάρτητα να υιοθετήσει συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια, που θα του επιτρέπουν να συνεισφέρει στην εξυπηρέτηση των πολιτών του, με ταχύτητα και ευκολία, για αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το θεματικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοί, αξιωματούχοι και στελέχη) καθώς και δίκτυα πολιτών, ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να ενημερωθούν για νέες τεχνολογίες και συστήματα που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Τα θέματα που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν αφορούν σε:
 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 Δράσεις «Έξυπνης Πόλης» – Καινοτομικές Προσεγγίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
 Πράσινη, Γαλάζια, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 Δυνατότητες Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 Χρηματοδοτικά Εργαλεία για Συμπράξεις Οργανισμών – Επιχειρήσεων – Φορέων

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο
http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=224

Εισηγητές:
Ευριπίδης Λουκής (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επικοινωνία –Πληροφορίες
Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Καρλόβασι Σάμος
Τηλ: 2273082000, 2106492411 e-mail: yannisx@aegean.gr
Πατρίσια Οίκουτα-Μάζζα, Τοπικός συνεργάτης Δράσης 4, Τηλ: 22410 99060 (10.00 πμ – 14.00 μμ)

αναλυτικό πρόγραμμα εδώ