Η ΔΕΤΑΠ, ως μέλος της  Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σας προσκαλεί σε Ημερίδα Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων σε θέματα απασχόλησης και απορρόφησης σε θέσεις εργασίας ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων της Πράξης, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού από το έργο και με την παροχή κινήτρων για απασχόληση σε επιχειρήσεις των ωφελουμένων της Πράξης.

Επίσης, θα γίνει προσπάθεια επικαιροποίησης των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινους πόρους.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παραρτήματος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στην Κάλυμνο.