Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα την «Ανίχνευση του Διαδικτυακού Εκφοβισμού». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην πόλη της Ρόδου από 16-17 Οκτωβρίου 2015.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει συστηματική ανάλυση και επιστημονική γνώση στο θέμα του Διαδικτυακού Εκφοβισμού (Cyberbullying). Το Διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο και αποτελεί αναπόσπαστο πλέον κομμάτι της καθημερινότητας μας, οπότε είναι αναγκαία η σωστή, δημιουργική και ασφαλή χρήση του.

Το τρέχων πρόγραμμα φιλοδοξεί καταρχήν στην ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, σωμάτων ασφαλείας και τοπικών φορέων για τις διαδικτυακές δραστηριότητες των ανηλίκων, τις διαδικτυακές συμπεριφορές που μπορεί να τους φέρνουν σε δύσκολη θέση και για τη φύση των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους στο διαδίκτυο. Εκτός από την ενημέρωση το παρών πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και επίδειξη πολιτικών ασφαλείας και τακτικών καλής χρήσης σε εφαρμογές στους υπολογιστές, που είναι προσβάσιμες από τις ευάλωτες ομάδες για την επίτευξη ελεγχόμενης πρόσβασης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε γονείς, εκπαιδευτικούς, σώματα ασφαλείας, στελέχη της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης και σε δημόσιους φορείς, που επιθυμούν να καταρτιστούν σε θέματα ανίχνευσης διαδικτυακού εκφοβισμού. Ταυτόχρονα, είναι ανοιχτό στον γενικό πληθυσμό που επιθυμεί να ενημερωθεί για σύγχρονα ζητήματα- προβλήματα που πηγάζουν από την χρήση του διαδικτύου. Στις μέρες μας, το διαδίκτυο είναι παντού και ο κίνδυνος ένα παιδί να είναι πιθανό θύμα cyberbullying συμπεριφοράς είναι πιο ορατός από ποτέ. Η ενημέρωση και η προστασία των παιδιών και των εφήβων, οι οποίοι αποτελούν πιθανά θύματα αυτού του φαινομένου κρίνεται αναγκαία και επιτακτική, αποτελεί καθήκον των γονιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας καθώς και των τοπικών φορέων καθώς και των υπηρεσιών ασφάλειας απέναντι στα παιδιά, η προσφορά ενός περιβάλλοντος ασφάλειας, ηρεμίας και σεβασμού.

Πληροφορίες, ωρολόγιο πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής, θα βρείτε στο σύνδεσμο http://action4learning.aegean.gr/program_details.asp?id=180
Στους συμμετέχοντες δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Εισηγητές:
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αναγνωστόπουλος Μάριος, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Δούμα Αναστασία, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πόθα Νεκταρία, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επικοινωνία –Πληροφορίες:
Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Τηλ: 2273082261 & 6936985690, e-mail: mmarag@aegean.gr
Πατρίσια Οίκουτα Μάζζα, Τοπικός συνεργάτης Δράσης 4, Τηλ: 22410 99060 (10.00 πμ – 14.00 μμ)