Φέτος ο πήχυς θα είναι πολύ ψηλά! Στόχος η αγορά ειδικού Υπερηχοτομογράφου προυπολογισμού 35,000 ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών έγκαιρης διάγνωσης Καρκίνου του Μαστού της Μονάδας Ψηφιακής Μαστογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου.

Κυριακή 01 Νοεμβρίου 2015,ώρα: 09:00.

Εκκίνηση από πλατεία Δημαρχείου.