Η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου  ενημερώνει ότι Διεύθυνση Η  από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, τη νέα χρονιά, πρόκειται να ξεκινήσουν τα παρακάτω τμήματα:

  • Καινοτομία- Επιχειρηματικότητα- Διοίκηση Επιχειρήσεων (25 Ώρες)

Δευτέρα 16:00-18:00 και Πέμπτη 16:00-18:00

  • Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων (25 Ωρες)-

Δευτέρα 19:00-21:00 και Τετάρτη 19:00-21:00

  • Ιστορία της Τέχνης (25 Ώρες) – Δευτέρα 19:00-21:00 και Τετάρτη 19:00-21:00
  • Πρακτικές Συμβουλές Υγιεινής Διατροφής (25 Ώρες) –

Δευτέρα 16:00-18:00 και Παρασκευή 16:00-18:00

  • Δημιουργία ιστοσελίδας (50 ώρες)-

Δευτέρα 19:00-21:00 και Τετάρτη 19:00-21:00

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Οι εκπαιδευόμενοι δεν επιβαρύνονται με κανένα οικονομικό κόστος.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα μαθήματα θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου  https://docs.google.com/forms/d/14vv9qMqp_OM-bf4n66tqfm-rxqO2R66tIn55CSsldFo/viewform?c=0&w=1 μέχρι και τη Πέμπτη 7 Ιανουαρίου  2016.

Για περισσότερες πληροφορίες ή κατάθεση έντυπης αίτησης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις κ.κ. Αγγελική Τόλη και Κική Κακούλη, στο τηλέφωνο 2241032722, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10:00-13:00, Γραφείο Νο 41, Νέα Αγορά (α΄όροφος).