Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.Ζωντανή Φάτνη.

24-28 Δεκεμβρίου 2015,κεντρική πλατεία Ιαλυσού.