Με αποφάσεις που υπογράφει ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχωρά σε νέες παρεμβάσεις αποκατάστασης του οδικού δικτύου σε νησιά, με σκοπό αυτό να γίνει ασφαλέστερο για τους χρήστες,  καθώς και σε έργα αποκατάστασης κακοτεχνιών σε σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα, πρόκειται για τα έργα «Αντικατάσταση κατεστραμμένων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας επί της Επαρχιακής Οδού Γενναδίου – Απολακκιάς», προϋπολογισμού 9.900,00 ευρώ και «Αποκατάσταση κακοτεχνιών στο 2ο Γυμνάσιο Κω» προϋπολογισμού 12.500, 00 ευρώ.

Παράλληλα, διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης «Έργων καθαρισμού τάφρων και τεχνικών στο οδικό δίκτυο της ν. Άνδρου», προκηρύσσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 59.853,47 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η παρέμβαση αφορά σε εργασίες άρσης της επικινδυνότητας του επαρχιακού οδικού δικτύου της Άνδρου.