Την Παρασκευή 12/02/2015 παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου παραδόθηκε στον Δήμο το έντυπο και οπτικοακουστικού υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης των μαθητών της Ρόδου σε συνεργασία με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση».

Η πρώτη φάση του προγράμματος ξεκίνησε την τρέχουσα εβδομάδα με την παράδοση 6000 φυλλαδίων και οπτικοακουστικού υλικού (DVD) σε 11 σχολικές μονάδες ενώ έως το τέλος Φεβρουαρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παράδοσης του υλικού στα υπόλοιπα σχολεία του προγράμματος.

Οι επόμενες φάσεις των δράσεων οι οποίες θα ξεκινήσουν από τον επόμενο μήνα περιλαμβάνουν την δημιουργία σημείων ανακύκλωσης και τοποθέτηση εντός των επιλεγμένων σχολικών μονάδων κάδων για την χωριστή συλλογή χάρτινων, πλαστικών και μεταλλικών συσκευασιών και την συνέχιση των μεγάλων διαγωνισμών ανακύκλωσης για τους μαθητές με χρήση των ολοκληρωμένων κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης που λειτουργών σε κεντρικά σημεία του νησιού.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί συνολικά σε 34 σχολικές μονάδες με συνολικό δυναμικό 9.500 μαθητών ενώ τον επόμενο χρόνο θα υπάρχει δυνατότητα το πρόγραμμα να επεκταθεί σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ρόδου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η  προσπάθειά όλων μας πρέπει να μας εστιάζεται στους πυλώνες της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης στοχεύοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Άμεση προτεραιότητά μας αποτελεί η αλλαγή του συστήματος διαχείρισης στην κατεύθυνση όχι μόνο της ανακύκλωσης των αποβλήτων στην πηγή αλλά και της πρόληψης με τη ενεργή συμμετοχή της Εκπαιδευτικής Κοινότητας η οποία θα αποτελέσει παράδειγμα για τις μεγαλύτερες γενιές.»