Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κυρίου Ζαχαράτου Γεράσιμου, την Τρίτη 09.02.2016.

Στην Συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς του Υπουργείου ο Α.Γ.Γ.Ο.Α.Τ. κύριος Γεράσιμος Ζαχαράτος, και τα αρμόδια Στελέχη για θέματα των ΑΣΤΕ. Τον Σύλλογο εκπροσώπησε ο Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων ΑΣΤΕΡ κύριος Εμμανουήλ Κασέρης. Στη συζήτηση συμμετείχε με πρωτοβουλία του ο Βουλευτής Δωδεκανήσου Νεκτάριος Σαντορινιός.

Συζητήθηκαν και δόθηκαν απαντήσεις στα παρακάτω θέματα:

 1. Πρέπει η προμήθεια των βιβλίων να ολοκληρώνεται πριν το τέλος του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Η ένταξη μας στο «Εύδοξος» είναι απαιτητή. Η τριετή έλλειψη βιβλίων έχει φέρει σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η απάντηση του υπουργείου ήταν πως οι νέες διαδικασίες προμήθειας βιβλίων διενεργούνται από το υπουργείο Εμπορίου, όταν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των προκηρύξεων που μπορεί να κάνει το υπουργείο Ο.Α.Τ, το οποίο πρέπει να βρει έναν μόνο προμηθευτή για όλα τα βιβλία. Για τα προηγούμενα Ακαδημαϊκά έτη οι διαδικασίες υπήρξαν άγονες, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εφικτό να προμηθευτούν τα βιβλία τους οι σπουδαστές. Αυτή τη φορά όμως ήταν καρποφόρες και οι Σπουδαστές των ΑΣΤΕ θα προμηθευτούν τα βιβλία τους σύντομα. Το «Εύδοξος» αφορά μόνο στο Υπουργείο Παιδείας.

 1. Τα ανενεργά εργαστήρια του προγράμματος σπουδών, κυρίως των επισιτιστικών τμημάτων της ΑΣΤΕΡ, πρέπει να ξανά ενεργοποιηθούν. Η πρόσληψη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού και η αγορά πρώτων υλών είναι η λύση.
 2. Να γίνει κτιριακή συντήρηση, διότι σε αρκετά μέρη τα κτίρια είναι επικίνδυνα.

Εδώ η απάντηση του υπουργείου ήταν πως τα εργαστήρια έπρεπε να λειτουργούν και η συντήρηση να γίνεται κανονικά και μας ζήτησε το λόγο της μη λειτουργίας τους. Με έκπληξη μας παρατηρήσαμε να μην είναι γνωστή η περιγραφή εργασιών ειδικοτήτων όπως «Μαγείρου» «Λαντζιέρας», διαπιστώσαμε σοβαρή σύγχυση ρόλων και έλλειψη ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και εξουσίας των υπαλλήλων. Ο Α.Γ.Γ.Ο.Α και Τ αξιολόγησε ύπαρξη σοβαρής Διοικητικής ανεπάρκειας την οποία δεσμεύτηκε να επιλύσει άμεσα.

 1. Η φοιτητική εστία της ΑΣΤΕΡ είναι κλειστή εδώ και πέντε χρόνια, πρέπει να προσληφθεί διοικητικό προσωπικό και να επαναλειτουργήσει.

Για το υπουργείο το θέμα αυτό θεωρείται λυμένο από την περίοδο του ΟΤΕΚ, διότι τότε έκλεισαν τα «Οικοτροφεία».

Η σύγχυση των εννοιών «εστία» και «Οικοτροφείο» είναι δεδομένη, μαζί με την αδιαφορία για κάλυψη αναγκών σίτισης και στέγασης των σπουδαστών. Άγνωστη είναι επίσης η υποστήριξη – συμβολή σε θέματα βιωματικής εκπαίδευσης και δράσεων της Σχολής (απονομή πτυχίων κ.α.) στο ενιαίο εκπαιδευτήριο – εστία και η λογική της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων της Σχολής με τη διαδικασία αυτοχρηματοδοτούμενων «Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων» που προτείναμε σαν Σύλλογος.

 1. Να γίνει άμεση πρόσληψη του μόνιμου Διοικητικού (30 υπάλληλοι) και Εκπαιδευτικού προσωπικού (42 εκπαιδευτικοί σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3105 του 2003. Ιδιαίτερα των ανώτερων βαθμίδων).

Το θέμα αυτό δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί διότι υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων μονίμων υπαλλήλων. Οι ανάγκες της Σχολής όμως δεν καλύπτονται ούτε με συμβασιούχους. Η αυτοθυσία των υφισταμένων δεν λύνει το πρόβλημα.

 1. Να λειτουργεί συστηματικά το «υπηρεσιακό Συμβούλιο».

Η αναγκαιότητα της λειτουργίας του και η ύπαρξη πολλών προβλημάτων λόγω παρέλευσης του χρόνου απάντησης σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του οργάνου, τονίστηκε από τους παρευρισκόμενους. Σαν μοναδική αιτιολογία δόθηκε ο μεγάλος φόρτος εργασίας των στελεχών του και όχι το θεματολόγιο ή κάποια μεθόδευση.

 1. Οι προσλήψεις επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών να ολοκληρώνονται πριν από τον Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η απάντηση είναι πως το υπουργείο ανέλαβε τις Σχολές τα τελευταία δύο χρόνια, η καθυστέρηση οφείλεται σε πολιτικές δεσμεύσεις λόγω εκλογών για το τελευταίο έτος, για το προηγούμενο έγινε μέσα στα ανεκτά όρια.

Υπενθυμίζουμε πως οι προσλήψεις συμβασιούχων έγιναν στις 25 Νοεμβρίου 2014, δηλαδή δύο μήνες μετά την πρόταση μας, και ενάμιση μετά τη νόμιμη δέσμευση έναρξης των μαθημάτων. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015.16 στις 08.01.2016

 1. Το θεσμικό πρόβλημα των Σχολών λόγω του οποίου οι απόφοιτοι μας δεν γίνονται δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, να επιλυθεί άμεσα μέσα από τις απαραίτητες νομικές μεταβολές.

Το υπουργείο τοποθετήθηκε πως οι Σχολές είναι επαγγελματικές, στα επαγγελματικά τους προσόντα στηρίζεται η δυναμική των αποφοίτων στο να αποκαθίστανται μετά την αποφοίτηση τους. Δεν είναι ενταγμένες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο που υποστηρίζεται από το υπουργείο Ο.Α.Τ, η λύση βρίσκεται στη συνέχιση των σπουδών των σπουδαστών σε κάποιο ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο, εάν και εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τα προαναφερθέντα ιδρύματα.

Η λύση να μεταφερθούν οι Σχολές στο Υπουργείο Παιδείας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Κρήτης). Είναι δέσμευση για την ένταξη τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων είναι σημαντικό θέμα για διεκδίκηση ειδικά εκείνο της ανάθεσης καθηκόντων διευθυντή ξενοδοχείου, σε όλους του απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι μόνο σε αυτούς που είναι απόφοιτοι Σχολών διοίκησης ξενοδοχειακών ή τουριστικών επιχειρήσεων.

 1. Το μισθολογικό πρόβλημα με τις αμοιβές μας που είναι κατά πολύ χαμηλότερες έναντι των συναδέλφων μας του Υπουργείου Παιδείας να επιλυθεί άμεσα.

Απαντήθηκε πως η διαφορά του 10% του ειδικού μισθολογίου, στη μισθοδοσία έναντι των καθηγητών ΤΕΙ αντίστοιχων βαθμίδων προκύπτει από τον νόμο και δεν γίνεται να αλλάξει, το δε επίδομα παραμεθορίου που δεν λαμβάνουν οι καθηγητές της ΑΣΤΕΡ θα πρέπει να γίνει συλλογικό αίτημα από τους ενδιαφερόμενους για να εξετασθεί.

 1. Το νέο πρόγραμμα σπουδών που προτείναμε να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό ώστε να συνεισφέρει στην ένταξη στο 6ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.
 2. Ο κανονισμός Σπουδών να διαχωρίζει τα εργαστηριακά από τα θεωρητικά μαθήματα, να μειωθεί το όριο απουσιών στα εργαστηριακά και να παρακολουθούνται τα θεωρητικά δίχως την δέσμευση των παρουσιών.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών και ο κανονισμός του μπορεί να εφαρμοστεί από το επόμενο 2016.17 ακαδημαϊκό έτος. Με τη συνεργασία του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΤΕ.

 1. Να δίνεται το δικαίωμα σ ’όλους τους σπουδαστές να μην ανανεώνουν την εγγραφή τους για 2 έτη.

Η ερμηνεία αυτή για τον νόμο είναι λανθασμένη, ευνοεί την ύπαρξη αιώνιων φοιτητών και δεν βρίσκει σύμφωνο το υπουργείο.

 1. Να αλλάξει με την πρόταση:  «Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΤΕ ώστε ελλείψει εκπαιδευτικών των βαθμίδων Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, να αναλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων τμημάτων, Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων, αυξημένων προσόντων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Αντί του νομοσχεδίου για τον τουρισμό άρθρο 22, που δίνει τη δυνατότητα να τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι σε θέσεις διευθυντών στις ΑΣΤΕ. Συγκεκριμένα αναφέρεται : «Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα αξιοποίησης του στελεχιακού δυναμικού του υπουργείου ώστε ελλείψει εκπαιδευτικών να αντικαθίσταται σε θέσεις προϊσταμένων διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ αυξημένων προσόντων κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.»

Απαντήθηκε πως το θέμα αυτό αφορά μόνο στα ΙΕΚ και δεν έχει σχέση με τις ΑΣΤΕ.

 1. Το ίδιο νομοσχέδιο δίνει το δικαίωμα εκχώρησης από 12 έως 90 έτη των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σχολών σε ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα αφήνει άλυτο το θεσμικό πρόβλημα των Σχολών, αφήνοντας τες έξω από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμμετοχή των αποφοίτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και την ένταξη τους στο εθνικό πλαίσιο προσόντων.

Η περίπτωση εκχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σχολών σε ιδιώτες δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει και αυτό αποτελεί προσωπική δέσμευση του Α.Γ.Γ.Ο.Α.Τ. κυρίου Ζαχαράτου Γεράσιμου.

 1. Να δοθεί άμεσα δελτίου φοιτητικού εισιτηρίου στους σπουδαστές σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΤΕΙ Κρήτης, αξιοποιώντας το Πρωτόκολλο συνεργασίας μας.

Ενημερωθήκαμε πως έχουν γίνει τοπικές συμφωνίες με επιχειρήσεις μεταφορών και οι σπουδαστές λαμβάνουν την προβλεπόμενη έκπτωση τοπικά. Για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι ανέφικτο τεχνικά. Το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει ανταπόδοση στις πιστώσεις. Το δικό μας υπουργείο θα πρέπει να καταβάλει μεγάλα ποσά δίχως ανάλογη ανταπόδοση.  Το Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν ισχύει διότι δημιουργήθηκε επί ΟΤΕΚ.

Δεν Συζητήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου τα παρακάτω θέματα:

 1. Να συγκροτηθεί άμεσα το «Επιστημονικό Συμβούλιο».
 2. Να μας δοθεί το πόρισμά της επιτροπής της με ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΥΣΕΥΤ/Γ/ΦΧΙΙε1/905 /22/10/2014 ανάθεσης στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) που αφορά στη Μελέτη Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών των Τουριστικών Σχολών.
 3. Να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών των ΑΣΤΕ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου κύριος Νεκτάριος Σαντορινιός, έθεσε σαν στοίχημα στον εαυτό του την εκ βάθρων αναβάθμιση των ιστορικών ΑΣΤΕ, με νέο πρόγραμμα και κανονισμό σπουδών, επαρκές Εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό, ενταγμένες στο μηχανογραφικό, με επαρκή χρηματοδότηση και φοιτητική εστία.

Ταυτίστηκε με την τοποθέτηση του κυρίου Σαντορινιού ο Α.Γ.Γ.Ο.Α.Τ. κύριος Ζαχαράτος Γεράσιμος, ο οποίος είναι απόφοιτος της ΑΣΤΕΡ από την 9η σειρά, και το εξέλαβε σαν στοίχημα για τον εαυτό του.

Δεσμεύτηκε να επισκεφθεί με κλιμάκιο του Υπουργείου τις Σχολές, ώστε να δει από κοντά τα προβλήματα τους και να προβεί στην επίλυση τους πάντα σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό τους.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συναδέλφους Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου που συμμετείχαν στη συζήτηση, τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κύριο Σαντορινιό Νεκτάριο και βέβαια τον Α.Γ.Γ.Ο.Α.Τ. κύριο Ζαχαράτο Γεράσιμο που μας δέχθηκε στη θέση της Υπουργού.

Σαν Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΤΕ, προσδοκούμε οι Σχολές μας να είναι παγκόσμια ανταγωνίσιμες, οπωσδήποτε ενταγμένες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στυλοβάτες και καθοδηγητές στην Ελληνική Τουριστική Εκπαίδευση με κατευθύνσεις διεθνώς αποδεκτές, τέλος αντιπροσωπευτικές των κοινωνιών στις οποίες βρίσκονται και άξιες της ιστορίας τους, με τουλάχιστον 500 σπουδαστές σε κάθε Σχολή.

Κλείνοντας δηλώνουμε πως περιμένουμε με αγωνία να δούμε τις δεσμεύσεις – υποσχέσεις των αρμοδίων να γίνουν πραγματικότητα. 

 

                                                                                   Για το ΔΣ του Συλλόγου                                                                                                       Κασέρης Εμμανουήλ                                                                                                Καθηγητής Τεχνικών Μαθημάτων                                                                                                  ΑΣΤΕ Ρόδου