Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του δίτομου βιβλίου του Μανώλη Κασσώτη «Δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική» που θα γίνει την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016 και ώρα 8 μ.μ. στη νέα πτέρυγα του Νεστοριδείου Μελάθρου Ρόδου (Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων).

Οδός: Ι. και Π. Νεστορίδη (πρώην Κω). Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει ο Μανόλης Μακρής.

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Σ.Γ.Τ.Δ.