Προβολές Παιδικών Ταινιών με στόχο την ευαισθητοποίηση του παιδικού κοινού της Ρόδου.

2 & 3 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00, Θερινό Κιν/τρο ΡΟΔΟΝ.

Οργάνωση ΠΑΝΑΚΕΙΑ

Είσοδος Ελεύθερη