Ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος ευχαριστεί  τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβασή τους ώστε να υλοποιηθούν συντηρήσεις στα σχολεία οι οποίες εξασφαλίζουν, σε μεγάλο βαθμό, την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, από την έναρξη της σχολικής περιόδου προς όφελος των μαθητών.

Συγκεκριμένα ευχαριστεί: το τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας της Καθημερινότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου, τη Διεύθυνση Πρασίνου, τη Διεύθυνση Καθαριότητας, τα Τμήματα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων, τους προέδρους των σχολικών επιτροπών καθώς και όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι σε δύσκολες συνθήκες και με λίγους διαθέσιμους πόρους, σε πολύ περιορισμένο χρόνο προέβησαν στις αναγκαίες συντηρήσεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου, σε ολόκληρο το νησί.

Ειδικότερα, εντός της πόλεως της Ρόδου, τα συνεργεία του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας εκτέλεσαν τις παρακάτω  εργασίες σε νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Στο 1ο Νηπιαγωγείο (Συγκρότημα Ακαδημία), στο 2ο Νηπιαγωγείο, στο 16ο Νηπιαγωγείο, στο 17ο Νηπιαγωγείο (στο 18ο Δημοτικό), στο 18ο Νηπιαγωγείο (στο 1ο Δημοτικό), στο 20ο Νηπιαγωγείο, στο 22ο Νηπιαγωγείο (Συγκρότημα Ακαδημία), στο Ειδικό Νηπιαγωγείο (στο 1ο Ειδικό Δημοτικό).

Στις σχολικές αυτές εγκαταστάσεις έγιναν μεταξύ άλλων καθαρισμοί σκεπών και επισκευή μονώσεων, επισκευές παραθύρων και θυρών, αντικαταστάσεις πλακιδίων πατώματος, χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, συντηρήσεις υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και στο 5ο Δημοτικό (Βενετόκλειο Συγκρότημα), στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, στο 7ο Δημοτικό (Αμαράντειος), στο 8ο Δημοτικό (Συγκρότημα Ακαδημία), στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, στο 11ο Δημοτικό Σχολείο, στο 12ο  Δημοτικό, στο 13ο Δημοτικό, στο 14ο Δημοτικό, στο 16ο Δημοτικό, στο 17ο Δημοτικό, στο 18ο Δημοτικό.

Έγιναν συντηρήσεις, επισκευές και χρωματισμοί στα παραπάνω σχολικά κτήρια και έγιναν επίσης: αντικαταστάσεις σάπιων κιγκλιδωμάτων περίφραξης, κατασκευή καθιστικών, κατεδαφίσεις τοίχων και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, υποστύλωση αίθριου (8ο Δημοτικό)

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Στο 1ο Γυμνάσιο, στο 2ο Γυμνάσιο, στο 3ο Γυμνάσιο, στο 4ο Γυμνάσιο, στο 5ο Γυμνάσιο, στο 6ο Γυμνάσιο, στο 7ο Γυμνάσιο.

Έγιναν συντηρήσεις, επισκευές και χρωματισμοί στα παραπάνω σχολικά κτήρια και ακόμη έγιναν: Επισκευές περίφραξης, επισκευές μπασκετών, επισκευή στα κιόσκια, επισκευές σχαρών-φρεατίων αύλειων χώρων, κατασκευές και τοποθετήσεις νέων καγκελοπορτών

ΛΥΚΕΙΑ

Στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Λύκειο, στο 3ο Λύκειο, στο 4ο Λύκειο, στο 1ο ΕΠΑΛ, στο 2ο ΕΠΑΛ, στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.

Έγιναν συντηρήσεις γενικού τύπου, επισκευές και χρωματισμοί στα παραπάνω σχολικά κτήρια και ακόμη έγιναν επισκευές μονώσεων, επισκευές σε κιόσκια αυλής, επισκευές μπασκετών, κατασκευή ξύλινης ράμπας (ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής).

Αντίστοιχες εργασίες έγιναν σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια σε όλες τις κοινότητες του νησιού, με πόρους των Σχολικών Επιτροπών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επί πλέον των παραπάνω επειγόντων εργασιών, είναι προγραμματισμένη μια συνολικότερη εργολαβία συντηρήσεων και αποκαταστάσεων, η οποία θα εκτελούνταν εντός του καλοκαιριού αλλά καθυστέρησε λόγω υποβολής ενστάσεων μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων εργολάβων. Πρόκειται για το έργο: «Συντήρηση Σχολείων Πόλεως Ρόδου», προϋπολογισμού 131.900 ευρώ, που περιλαμβάνει αναγκαίες παρεμβάσεις σε σχολικά κτήρια σε συνέχεια αιτήσεων των διευθυντών των σχολείων. Το έργο θα εκτελεστεί εντός των επομένων μηνών, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων ώστε να μην παρεμποδίζεται η διδασκαλία.

Τέλος, αναφέρεται ότι έχει ήδη εγκριθεί η μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο και αναμένεται η απαιτούμενη έγκριση από το Ελεγκτικό Συμβούλιο, του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων» προϋπολογισμού 1.145.000 ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορά σε σημαντικές παρεμβάσεις κλίμακας συγκεκριμένων σχολικών κτηρίων.