Το Περιφερειακό Φυτώριο Νοτίου Αιγαίου και το Κ.Π.Ε Πεταλούδων Ρόδου, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία τους, άρχισαν την εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση ¨Αρωματικά φυτά και βότανα στα Δωδ/σα¨ με την συμμετοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου πόλεως Ρόδου.

Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών στον χώρο του θερμοκηπίου του Φυτωρίου, έγινε παρουσίαση- ομιλία- συζήτηση για τα αρωματικά φυτά και βότανα από τους γεωπόνους του φυτωρίου κ. Ρένεση και κ. Σαλμά και τέλος ακολούθησε περίπατος στο ¨Μονοπάτι της Βιοποικιλότητας¨ όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν πολλά από τα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά που διδάχθηκαν στο θερμοκήπιο.

Η δράση αυτή θα πραγματοποιείται για όλη την σχολική χρονιά την ίδια μέρα και ώρα και οι διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Κ.Π.Ε  Πεταλούδων κ. Συργιάννη.

Ο

Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπαριανάκης