Το σεμινάριο αποβλέπει στη διδασκαλία (με βάση σχετική βιβλιογραφία και επιλεγμένα ποιητικά κείμενα) και στην άσκηση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο στις διάφορες μορφές που κατά καιρούς, κατά την εξέλιξή της μέσα στον χρόνο, ανέπτυξε η νεότερη ελληνική ποίηση (αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα), ανταποκρινόμενη σε διαφορετικές τεχνοτροπικές τάσεις και στη διαρκή ανάγκη της για ανανέωση και δοκιμασία των μορφικών και εκφραστικών ορίων της. Έτσι, πρόκειται να διδαχθούν και, στη συνέχεια, υπό μορφή ασκήσεων πιθανόν να γραφούν από όλους και όλες βασικές μορφές όπως ο δεκαπεντασύλλαβος, ο ενδεκασύλλαβος, ο δεκατρισύλλαβος, το σονέτο, ο ελευθερωμένος στίχος, ο ελεύθερος στίχος.

ergastiri-dimiourgikis-grafis01

Διδακτικές ενότητες του σεμιναρίου και, αντιστοίχως, ενδεικτικές περιοχές των σεμιναριακών ασκήσεων μπορεί να είναι: 1) Ο δεκαπεντασύλλαβος στην έντεχνη προσωπική ποίηση. 2) Ο ενδεκασύλλαβος και ο δεκατρισύλλαβος της έντεχνης προσωπικής ποίησης. 3) Το σονέτο (Μαβίλης, Παλαμάς). 4) Ο ελευθερωμένος στίχος (1880-1930 – Παλαμάς, Καβάφης). 5) Ο ελεύθερος στίχος (από τη γενιά του 1930 και εξής).

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Η βασική αρχή που διέπει το σεμινάριο είναι ότι η δημιουργική γραφή, εφαρμοσμένη σε ποιητικά κείμενα, προϋποθέτει πρωτίστως την κατά το δυνατό καλύτερη αφομοίωση των τεχνικών εργαλείων της ποίησης ως αναπόσπαστου, ουσιαστικά οργανικού, μέρους της όποιας εντελούς ποιητικής έκφρασης, ανεξάρτητα από το θέμα, το ύφος, την τεχνοτροπία. Με άλλα λόγια, θα δεχτούμε ως βασική αρχή τη φράση του Κ.Π. Καβάφη: «Η μετρική είναι η γραμματική της ποιήσεως». Έτσι όσοι και όσες συμμετάσχουν, γνωρίζοντας τις παλαιότερες και τις σύγχρονες μορφές της ελληνικής ποίησης, θα αντιληφθούν τον οργανικό δεσμό της μορφής όχι μόνο με το περιεχόμενο των ποιητικών κειμένων, αλλά και με την εν γένει σημασία και αισθητική λειτουργία τους. Παράλληλα, θα εκτιμήσουν, από τη σκοπιά της εντρύφησης στο ποιητικό εργαστήριο, τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της ποίησης. Τέλος, θα πειραματιστούν πιθανόν στη δημιουργία των δικών τους «ποιητικών» κειμένων.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο τετράωρες συναντήσεις: την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ώρα 5:00 – 9:00 το βράδυ και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου ώρα 10:00 – 2:00 το μεσημέρι.

Λόγω περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, ενώ θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα του Δ.Κ.Σ.Μ.Ρ.: 22410 – 32510, 32520 εργάσιμες ημέρες και ώρες.