Συνάντηση εργασίας με τον Διευθυντή των δημοσίων ΙΕΚ Ρόδου κο Λιγνό Ιωάννη είχε την Παρασκευή 13/01/2017 ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κος Άγγελος Ανανίας.

Στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκαν οι ειδικότητες που λειτουργούν στο  ΙΕΚ Ρόδου το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016-2017 και εξετάστηκαν οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το Εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας,ενώ επισημάνθηκε το σημαντικό έργο του Δημόσιου ΙΕΚ στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων,με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων από την αγορά εργασίας.Στη συνάντηση αποφασίστηκε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δια μέσου του κυρίου Άγγελου Ανανία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του ΙΕΚ να ζητήσει άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας το άνοιγμα νέων ειδικοτήτων στο ΙΕΚ Ρόδου,ενώ θα εξετασθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού του ΙΕΚ.

Σημειώνουμε ότι, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΙΕΚ) εντάσσονται στη μετα-δευτεροβάθμια μη υποχρεωτική Εκπαίδευση και παρέχουν επίσημη  κατάρτιση, καθώς δέχονται αποφοίτους Γυμνασίου και Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν επιτυχώς την φοίτησή τους στα Δημόσια ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισμένο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ).