Την Δευτέρα 24 Απριλίου στις 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου,θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση και θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη της Ρόδου.

Με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής,οι οποίοι θα προσκληθούν τις προσεχείς ημέρες,θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες διαβούλευσης και συμμετοχής αναφορικά με τρία σημαντικά εργαλεία σχεδιασμού,που θα αξιοποιηθούν το επόμενο διάστημα από τον Δήμο Ρόδου και θα οδηγήσουν σε άντληση χρηματοδοτήσεων και υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας.

Το πρώτο εργαλείο αφορά στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ),το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και θα αποτελέσει το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου για την προώθηση Έργων και Πολιτικών Βιώσιμης Κινητικότητας κατά την επόμενη 5ετία στην πόλη της Ρόδου.Πρόκειται για ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο που διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις που διεκδικούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στον τομέα αυτό και κρίνεται απαραίτητο για την βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της πόλης μας.

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται παράλληλα με το ΣΒΑΚ,αξιοποιώντας μέρος των προτάσεών του,προκειμένου να αντληθεί χρηματοδότηση για άμεση υλοποίηση έργων μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ,είναι το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ),το οποίο ήδη εκπονείται από τον Δήμο Ρόδου και σύντομα θα καταλήξει σε κατάθεση συγκεκριμένου φακέλου χρηματοδοτούμενων έργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Και τα δύο ανωτέρω προγράμματα,προϋποθέτουν την διεξαγωγή εκτεταμένων και δομημένων διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχής των φορέων και των πολιτών,για τις οποίες δημιουργείται ειδική μεθοδολογία και διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχής από εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος του Interreg MED 2014-2020 υπό τον τίτλο «MOTIVATE»,στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Ρόδου.

Με τα τρία παραπάνω εργαλεία,ο Δήμος Ρόδου διασφαλίζει κατά τον αρτιότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τον σχεδιασμό έργων και δράσεων που θα αντιμετωπίσουν τα πολυσύνθετα συγκοινωνιακά προβλήματα της πόλης της Ρόδου σε συνδυασμό με την μεταστροφή της τουριστικής δραστηριότητας σε πιο βιώσιμη κατεύθυνση για τις επιχειρήσεις και τους μόνιμους κατοίκους.Ταυτόχρονα,διασφαλίζει την χρηματοδότηση για υλοποίηση των αναγκαίων έργων,με πόρους διαθέσιμους για τον σκοπό αυτό από εξωτερικές πηγές.