Ο Δήμος Ρόδου ξεκινά τη διαδικασία ενημέρωσης – διαβούλευσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για την υποβολή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020,καθώς και της διαδικασίας εξειδίκευσης του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου,ο Δήμος Ρόδου έχει προετοιμάσει τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ),μέσω του καινοτόμου χρηματοδοτικού εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ).

Η ΒΑΑ του Δήμου Ρόδου αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που θα συμβάλει στην αξιοποίηση συνολικά των δυνατοτήτων των υπό εξέταση αστικών περιοχών με ταυτόχρονη ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών.

Βασικοί πυλώνες του οράματος της δημοτικής αρχής αποτελούν η αστική ανάπλαση και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού,καθώς και η οικονομική ανάπτυξη και η προαγωγή της κοινωνικής συνοχής,μέσω ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου σχεδίου δράσεων και παρεμβάσεων.

Μεταξύ των κύριων προτεινόμενων δράσεων συγκαταλέγονται:

  • Η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοδρομήσεων
  • Η ανάπτυξη χώρων πρασίνου
  • Η αξιοποίηση και η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών,καθώς και των ιδιωτικών κτιρίων
  • Η ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
  • Η χρηματοδότηση πράξεων που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομική ανάπτυξη

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση της ΒΑΑ αποτελεί η συμμετοχή και η ανάπτυξη ισχυρών συνεργασιών με τις κοινωνικές και τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, την τοπική οικονομία,τους ερευνητικούς και πανεπιστημιακούς φορείς,καθώς και η συνέργεια του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα,μέσω της ευρείας διαβούλευσης,η οποία θα καθορίσει και το τελικό κείμενο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Στόχος της διαβούλευσης είναι η ενημέρωση,η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων σχετικά με τη ΒΑΑ της πόλης της Ρόδου και τις ευκαιρίες που παρέχει στην περιοχή και τους κατοίκους της.

Ως εκ τούτου,ο Δήμος Ρόδου καλεί τους φορείς και τους δημότες να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.rhodes.gr ),συμπληρώνοντας την παρεχόμενη ηλεκτρονική φόρμα.

Παράλληλα,ο Δήμος Ρόδου κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου,που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα,10 Απριλίου, θα παρουσιάσει στα μέλη του Δ.Σ.,καθώς και στους εκπροσώπους των φορέων,οι οποίοι θα προσκληθούν τις προσεχείς ημέρες,αναλυτικά το όραμα,τους στόχους και τις δράσεις της εν λόγω Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.