Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Χατζηδιάκος Φώτης είχε σήμερα Τετάρτη 3 Μαΐου συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α Ρόδου κ.κ. Μανωλάκη Αλέξανδρο και Καρατζιά Δημήτρη παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου κ. Διακομανώλη Εμμανουήλ, του επιστημονικού συμβούλου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και υδατικών πόρων κ. Γαμβρούδη Χρήστου και του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Παπαγεωργίου Θεώδορου.

Στην συνάντηση συζητήθηκε η πορεία ωρίμανσης και εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων και μελετών που υλοποιεί η Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου, όπως η δημοπράτηση του υδρευτικού έργου «Αγωγός μεταφοράς Τσαϊρι-Παστίδα» για την ενίσχυση υδροδότησης της Βόρειο-Δυτικής πλευράς του νησιού, η ολοκλήρωση και δημοπράτηση έργων υδροδότησης της περιοχής των Κολυμπίων και των Στεγνών, καθώς και η αξιοποίηση υφιστάμενων ανενεργών γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν στο βόρειο τμήμα του νησιού τους καλοκαιρινούς μήνες εφόσον καθυστερήσει περαιτέρω η υδροδότηση από το φράγμα του Γαδουρά.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδιάκος «Η περιοχή μας αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα λειψυδρίας. Έχω ζητήσει από τη ΔΕΥΑΡ να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού στους καταναλωτές. Η επίσπευση της λειτουργίας του φράγματος Γαδουρά για την ομαλή υδροδότηση του νησιού τους επόμενους μήνες κρίνεται επιτακτική ενώ για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης της Νότιας Ρόδου θα ζητηθεί από κοινού με την Περιφέρεια, η οποία έχει και την αποκλειστική αρμοδιότητα για την λειτουργία του φράγματος, πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να κατασκευαστεί ο αγωγός της Β’ φάσης του Γαδουρά κατά προτεραιότητα μέχρι την περιοχή της Καλάθου».