Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής φορέων που θα φιλοξενήσουν τα “Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης για τους πολίτες” όπως είναι γνωστά στην Ελλάδα, για την περίοδο 2018-2020.

Ανάμεσα στους φορείς που θα συνεχίσουν να στεγάζουν τα κέντρα αυτά από 1η Ιανουαρίου 2018, είναι και η ΑΝ.ΔΩ Α.Ε που επαναξιολογήθηκε θετικά στη σχετική διαδικασία επιλογής φορέων υποδοχής των κέντρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. αποτελεί τον φορέα Υποδοχής του Europe Direct Δωδεκανήσου από το 2000.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct για την Ελλάδα είναι 17 συνολικά, ενώ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 450. Τα κέντρα επικεντρώνονται στα βασικά θέματα και στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν άμεσο ενδιαφέρον για τους Ευρωπαίους πολίτες, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όπως σε άλλα κράτη μέλη, έτσι και στην Ελλάδα, τα κέντρα συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τις δραστηριότητες επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPIO) και άλλων θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ σε τοπικό και/ή περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, συνεργάζονται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Στις εγκαταστάσεις της ΑΝ.ΔΩ μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση τόσο σε πληροφόρηση όσο και σε υλικό (έντυπο ή ηλεκτρονικό) που παρέχεται κυρίως από την υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφορά σε όλες τις πολιτικές και δραστηριότητες της.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Περιοχή εφαρμογής του Europe Direct Δωδεκανήσου είναι όλη η Δωδεκάνησος. Για πρώτη φορά, εξασφαλίσθηκε μια δυνατή συνεργασία μεταξύ ΑΝΔΩ, Περιφέρειας και Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου ώστε οι δράσεις του Κέντρου να ενισχυθούν και να επεκταθούν σε όλα τα νησιά του νομού μας.

Για το έτος 2018 το Europe Direct Δωδεκανήσου προγραμματίζει δράσεις οι οποίες θα κοινοποιηθούν έγκαιρα τόσο στον τοπικό τύπο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου. Πέρα από το εγκεκριμένο ετήσιο σχέδιο δράσης του Κέντρου, καλούμε όσους φορείς ή πρόσωπα, προγραμματίζουν εκδηλώσεις που άπτονται του αντικειμένου του Κέντρου, να επικοινωνούν μαζί μας, για να μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προγραμματίζουμε από κοινού τις απαραίτητες δράσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες: Φιλία Παπασάββα, Υπεύθυνη Europe Direct Δωδεκανήσου, 28ης Οκτωβρίου 72, Τηλ. 2241075323 (εσ.26)

 

Για την ΑΝ.ΔΩ Α.Ε

Η Πρόεδρος

Παπαδημητρίου Βασιλική