Μετά την επιτυχή ένταξη του έργου «Προστασία και Ανάδειξη του Πάρκου Ροδίνι» προϋπολογισμού €560.000 με πόρους του ΕΣΠΑ, χθες 16 Φεβρουαρίου εκδόθηκε η απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής για ένταξη στο πρόγραμμα αειφορικής ανάπτυξης του ΕΣΠΑ, έργου για την προστασία και ανάδειξη της Κοιλάδας των Πεταλουδών προϋπολογισμού €516.606

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναμένεται η έκδοση εντολής από τη Διαχειριστική Αρχή προς το Δήμο για τη δημοπράτηση και την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο, προκειμένου να ξεκινήσουν τα σημαντικά αυτά έργα για την ανάδειξη και την προστασία των σημαντικών αυτών οικοσυστημάτων του νησιού.

Ο Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος δήλωσε «Ο Δήμος Ρόδου με συντονισμένες ενέργειες των Υπηρεσιών ενέταξε ένα ακόμα σημαντικό έργο αξιοποιώντας ένα χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πακέτο. Οι Υπηρεσίες του Δήμου με συνέπεια προχώρησαν στη σύνταξη των απαραίτητων μελετών και την ολοκλήρωση του φακέλου εργαζόμενοι εντατικά ακόμα και μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων. Μέχρι 30/04 επισπεύδουμε την ολοκλήρωση των μελετών προκειμένου να αιτηθούμε την ένταξη στο πρόγραμμα μιας ακόμα περιοχής σημαντικού φυσικού κάλλους».