Με το προεδρείο του Ινστιτούτου Προστασίας Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.) Δωδεκανήσου, τον πρόεδρό του Γιώργο Ευγενικό (και γενικό γραμματέα της Γενικής Ομοσπονδίας ΙΝ.ΚΑ. Ελλάδας) και το γενικό του γραμματέα Παναγιώτη Ντόκο είχε συνάντηση εργασίας ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος.

Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ Αυτοδιοίκησης και ΙΝ.ΚΑ. με στόχο την προστασία και ενημέρωση καταναλωτών Δωδεκανησίων αλλά και επισκεπτών. Επισημάνθηκε η ανάγκη υγιούς και σωστής λειτουργίας των επαγγελματικών της περιοχής μας.

Το ΙΝ.ΚΑ. εντός των προσεχών ημερών δρομολογεί ενημερωτικές δράσεις (έντυπο υλικό, διαδίκτυο, TV) για το σύνολο των καταναλωτών με ιδιαίτερη έμφαση στις νεαρές και παιδικές ηλικίες.

Ήδη το ΙΝ.ΚΑ. Δωδεκανήσου έχει παρέμβει θετικά για το καταναλωτικό κοινό σε θέματα που έχουν προκύψει με τιμολόγια στην περιοχή μας (ΔΕΚΟ, ΕΛ.ΤΑ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.).

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα συστήθηκε Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού για την Π.Ε. Δωδεκανήσου και σύντομα θα συσταθεί για την Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου.