Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) ενημερώνει τους καταναλωτές με οφειλές που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ότι θα προχωρήσει άμεσα σε διακοπές ύδρευσης και αφαίρεσης μετρητών.

Τα συνεργεία της επιχείρησης θα αφαιρούν τους μετρητές ύδρευσης όπου οι καταναλωτές  τους συστηματικά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Από Τετάρτη 6 Ιουνίου θα ξεκινήσει μαζική διακοπή στην πόλη της Ρόδου και στην Δημοτική Ενότητα Αφάντου, σε οφειλές που έως τότε δεν έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί. Το ίδιο θα ισχύσει σταδιακά και στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του νησιού.