Τρεις συνεργαζόμενοι φορείς, το Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ροδίων, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, και η Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου, προκειμένου να συνεχίσουν τις δράσεις τους στους ευαίσθητους χώρους του πνεύματος και των τεχνών, δέχονται υποστήριξη από ορισμένους Δημόσιους Φορείς, που αναγνωρίζουν αυτή τους την προσφορά.

Όμως, όπως είναι γνωστό, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι χορηγίες είναι περιορισμένες και δεν επαρκούν. Για το λόγο αυτό, κάποιες φορές απευθυνόμαστε παράλληλα και σε ευαίσθητους φορείς και ιδιώτες, οι οποίοι, με την πολύτιμη συμβολή τους  στηρίζουν τις προσπάθειές μας. Αυτές, ανάμεσα στα άλλα έχουν θετικό αντίκτυπο στη δημιουργική αξιοποίηση των παραδόσεων και την υποστήριξη αναγνωρισμένων δημιουργών, αλλά και όλων των δημιουργικών ανθρώπων της περιοχής μας.

Το αίτημα που υποβάλλουμε με το έγγραφό μας αυτό, αφορά ειδικά το Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ροδίων, (το τρίτο έτος λειτουργίας του, από 25 Αυγούστου 2018 έως 8 Σεπτεμβρίου 2018).

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το κόστος 5 αεροπορικών εισιτηρίων καλλιτεχνών, τα οποία δεν μπορούν να επιχορηγηθούν από Δημόσιους Φορείς, συνολικού ύψους στην παρούσα φάση περίπου 1.000,00 Ευρώ. Οι δράσεις του Φεστιβάλ συνδράμουν στην προβολή της Ρόδου και την αύξηση της ποιοτικής τουριστικής ανάπτυξης του τόπου.

Το πρόβλημα, στο συγκεκριμένο θέμα, οφείλεται στο γεγονός ότι, ειδικά τα αεροπορικά εισιτήρια αλλάζουν διαρκώς τιμή, σε συνδυασμό με τον καθυστερημένο χρόνο αποπληρωμής τους, που δεν ανταποκρίνεται στην συμφωνημένη αρχική  τιμή. Για διευκόλυνση των Φορέων που θέλουν να μας υποστηρίξουν, απευθυνόμαστε σε περισσότερους φορείς, ώστε το αναλογούν κόστος να είναι σε χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα για τον κάθε φορέα.

Ολοκληρώνοντας, δηλώνουμε ότι η υποστήριξή σας έχει ευεργετικά αποτελέσματα και είναι υποστήριξη σε όλους όσους έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, άτομα και φορείς, στους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες και υποστηρίζουν ύψιστα κοινωνικά αγαθά και ανθρώπινες αξίες, που έχουν διαρκή ανάγκη υποστήριξης.

Λογ/σμος Στέγης:  ΙΒΑΝ GR81 0110 4610 0000 4612 9607 456

Σε περίπτωση κατάθεσης παρακαλούμε να την κοινοποιήσετε στο Email: konstfamily@hotmail.com  ή στο φαξ 22413 – 00530 ( Κιν. 6977702484)

Ρόδος 24-5-2018

Εκ μέρους της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Παροικιακών Συλλόγων Ρόδου

Νίκος Κωνσταντινίδης

Εκ μέρους του Φεστιβάλ Καλλιτεχνικής Δημιουργίας Ροδίων ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής

         Τάκης Βούης