Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) ενημερώνει τους Ιδιοκτήτες Ξενοδοχειακών Μονάδων με οφειλές που δεν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση ότι θα προχωρήσει άμεσα σε διακοπές ύδρευσης και αφαίρεσης μετρητών.

Τα συνεργεία της επιχείρησης θα αφαιρούν τους μετρητές ύδρευσης σε όσους συστηματικά δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Από Δευτέρα 17/9/2018 θα ξεκινήσουν οι διακοπές ύδρευσης σε ξενοδοχειακές μονάδες σε όλο το νησί σε οφειλές που έως τότε δεν έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί.