Μετά τον έλεγχο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αλλά και την επί τόπου επίσκεψη του Συλλόγου μας, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Ρόδου και της ΔΕΥΑΡ, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στην Κρεμαστή είναι τόσο πλημμελής ώστε αυτές να θεωρούνται ως μη λειτουργικές.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε έλλειψη και μη λειτουργία αντλιών και μοτέρ που αποτελούν βασικά μέρη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων. Ανάμεσα σε αυτά ενδεικτικά αναφέρεται πως δεν λειτουργούν οι αντλίες σταγγιδίων και ανακυκλοφορίας που αντλούν τη λυματολάσπη, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος από αυτή να διοχετεύεται, μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού, στη θαλάσσια περιοχή Κρεμαστής, όπου κολυμπούν πολλοί λουόμενοι.

Επίσης, υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, όπως ο μη καθαρισμός των κλινών ξήρανσης της λυματολάσπης οι οποίες δείχνουν σημάδια εγκατάλειψης. Επίσης φαίνεται να μην μπορούν να γίνουν στοιχειώδεις εργασίες συντήρησης, ακόμα και όταν απαιτούνται μικρά ποσά, κάτω των 10 ευρώ, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η δυσλειτουργία των εγκαταστάσεων.

Ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι κατά πόσο ο ΒΙΟΚΑ δέχεται λύματα από το αεροδρόμιο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» και σε τι μορφή. Εξάλλου πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος στον αγωγό λυμάτων από Παστίδα προς Κρεμαστή για τυχόν διαρροές καθώς παρατηρείται έντονη δυσοσμία στο ποτάμι της Κρεμαστής, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Είναι φανερό ότι αυτή η λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Κρεμαστής όχι μόνο δεν συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά αποτελεί σοβαρό πλέον κίνδυνο για αυτό και παράλληλα απειλή για τη δημόσια υγεία, ιδίως των λουομένων στην παραλία Κρεμαστής. Συνεπώς απαιτούνται άμεσα μέτρα από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Τέλος, οι φορείς ελέγχου θα πρέπει να επέμβουν, ώστε να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του σταθμού αυτού, αλλά και των άλλων σταθμών επεξεργασίας λυμάτων στο νησί μας.

 

Το ΔΣ του Συλλόγου