Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το έργο «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών (Α΄φάση πεζοδρόμια)» από 19-09-2018 έως 19-03-2019.

Σύμφωνα με τη μελέτη γίνεται αποκατάσταση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Ιπποτών από την πλατεία Μουσείου (Μεγάλου Αλεξάνδρου) μέχρι την πλατεία Κλεοβούλου.

Για τον λόγο αυτό εισηγούμεθα την εκτροπή της κυκλοφορίας από την οδό Ιπποτών σε εναλλακτικές διαδρομές κατά την εκτέλεση του έργου.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη το ΦΕΚ 946Β/9-7-2003 περί Τεχνικών Προδιαγραφών Σήμανσης Εκτελουμένων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών, το Ν.2696/1999 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4313/2014 και ισχύει μέχρι σήμερα, σας αναφέρουμε τα ακόλουθα για την ορθή διαδικασία εκτέλεσης των ως άνω εργασιών. Στην Πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου (βάση οδού Ιπποτών) να τοποθετηθούν οι πινακίδες σήμανσης Ρ7 και Ρ49. Στην Πλατεία Κλεοβούλου (είσοδος Παλατιού) να τοποθετηθεί η πινακίδα Ρ7.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός