Μετά την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014- 2020” του Πολυδύναμου Κέντρου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων νήσου Ρόδου, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 245.095 ευρώ, με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάσσεται στο Ε.Π. και η Κινητή Μονάδα Αντιμετώπισης των εξαρτήσεων ν. Ρόδου, επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ύψους 244.615 €.

Η Κινητή Μονάδα έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Η Κινητή Μονάδα που δημιουργείται από τη σύμπραξη ΚΕΘΕΑ – ΟΚΑNΑ θα έχει την έδρα της στη Ρόδο και θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το Πολυδύναμο Κέντρο Ρόδου. Ως περιοχές χωροθέτησης καθορίζονται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Καλύμνου και Κω. Επιπλέον, περιοδικά προγραμματίζονται επισκέψεις ενημέρωσης της Κινητής Μονάδας και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για την λειτουργία της μονάδας απαιτείται αγορά και διαμόρφωση οχήματος.

Προτείνεται η στελέχωσή της με συνολικό αριθμό 5 νέων μελών προσωπικού, ψυχολόγο, κοινωνιολόγο, κοινωνικό λειτουργό, ειδικό θεραπευτή και νοσηλευτή.

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 300 άτομα.

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/01/2019 και λήξης η 30/06/2021.

Δικαιούχος της Κινητής Μονάδας για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων νήσου Ρόδου, είναι  το ΚΕΘΕΑ.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 251.615 € και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, σε 244.615 ευρώ και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.