Αρχική Ρόδος Κοινωνία Σε δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικό ακίνητο στην Πλατεία Αποστολίδη της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού

Σε δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικό ακίνητο στην Πλατεία Αποστολίδη της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού

0
Σε δημοπρασία εκμίσθωσης δημοτικό ακίνητο στην Πλατεία Αποστολίδη της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού

Ξεπερνώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και χρονοβόρες διαδικασίες, καθορίσθηκαν και εγκρίθηκαν με σχετική απόφαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2019 ( Αριθ. Απόφασης 12/2019 –ΑΔΑ : ΩΖΙΧΩ1Ρ-0Χ4 ) οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης, του δημοτικού ακινήτου στην Πλατεία Αποστολίδη της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού (Ο.Τ.154).

Το ακίνητο αφορά ισόγειο κτίσμα, συνολικού εμβαδού 139.39 τ.μ., που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πλατείας Αποστολίδη Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου.

Η διάρκεια της σκοπούμενης μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής (12 έτη) αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, η προβλεπόμενη χρήση του ακινήτου θα είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος και το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να είναι μικρότερο από 900,00 ευρώ.

Ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ενταγμένος στον κεντρικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την αποτελεσματική αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας ως παραγωγικό περιουσιακό στοιχείο, προς όφελος του Δήμου Ρόδου και των δημοτών του, με γνώμονα την ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Παράλληλα κοινή πεποίθηση όλων μας, είναι ότι η επιτυχής εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση της εικόνας της Πλατείας Αποστολίδη Ιαλυσού, η οποία λόγω άστοχων σχεδιασμών του παρελθόντος δεν μπόρεσε να έχει την λειτουργική ενότητα και χρηστικότητα μιας πλατείας ανάλογης του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και την διαδικασία της δημοπρασίας, θα παρέχονται από το Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση σχετικής Διακήρυξης .

 

Ρόδος 21 Ιανουαρίου 2019