Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ:

Ότι από την Πέμπτη 27 – 06 – 2019 έως και το Σαββάτο 29 – 06- 2019 θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της οδού Κ. Τσαλδάρη από Εθν. Αντίστασης έως Μ. Πετρίδη.

Ζητώντας την κατανόηση όλων, παρακαλούμε να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι οδηγοί να ακολουθούν τις πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παράπλευρους δρόμους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών

Αλέξανδρος Μπεκιάρης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.
α/α

Κωνσταντίνος Βασιλώττος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.